Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2015

FSK-2011 Fiskeri- og havbruksnæringen i praksis - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er valgemne for studenter på 5 semester i bacheorprogrammet  fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnets formål er å gi studentene en praktisk og teoretisk innføring i arbeidslivet i bedrifter, forvaltningsinstanser og organisasjoner innen marine næringer. Emnet starter med en felles samling i samarbeid med Senter for karriere og arbeidsliv (SKA) og bedrifter i sjømatnæringen. Studentene skal lære seg å skrive søknader og CV, og skal deretter søke om en praksisplass til en bedrift som er relevant i forhold til valgt studieretning på bachelorstudiet (Ressursforvaltning, Havbruk, Sjømat eller Marked og ledelse).

Etter fordelingen skal studentene ut i arbeidspraksis, og skal i løpet av tre praksisperioder bli kjent med en bedrift i sjømatsektoren. De skal utføre arbeidsoppgaver i bedriftene etter anvisning fra nærmeste leder, som er relevante for deres kompetanse og valgt studieretning. I løpet av studiet skal studenten ha tilegnet seg hvordan bedriften er organisert, og skal også få erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som arbeidstaker i sjømatsektoren. Utenom praksisperiodene er det samlingsbasert undervisning, med presentasjoner fra studentene, forelesninger og seminarer. Studentene må regne med en betydelig egninnsats på dette emnet.


Hva lærer du

Etter fulført emne skal studenten kunne:

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studentene skal ha arbeidspraksis i sjømatbedrifter i tre perioder, hver med en ukes varighet. Undervisningen utenom praksis er samlingsbasert og intensiv, og består av forelesninger, seminarer, veiledning, studentrepresentasjoner og selvstudium.

Eksamen

Semesteroppgave og muntlig eksamen.
Tre arbeidskrav må være bestått for å ta eksamen.
Undervisning Høst 2015
Forelesninger f.aman. Bjørn-Petter Finstad
Seminar f.aman. Bjørn-Petter Finstad
Se timeplan