Skriv ut Lukk vindu


 

Drama og teater - årsstudium

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:20. april
Søknadskode:186 796

Beskrivelse av studiet

Studiet består av to obligatoriske emner:

Drama og teater grunnkurs, 30 sp og Teaterproduksjon, 30 sp.

Det vil være varierte arbeidsformer, som forelesninger, demonstrasjoner, ulike typer utprøvinger og verkstedsarbeid, individuelt og i grupper. Teori vil delvis bli dekket gjennom forelesninger, men selvstudium og kollokviearbeid utgjør en vesentlig del av studiet. Studiet er i stor grad prosessorientert og basert på kollektive arbeidsformer, og det forutsettes aktiv deltakelse. De ulike emneplanene gir opplysninger om obligatoriske arbeidskrav.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
2. semester


Hva lærer du?

Etter endt studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisning og eksamen

Eksamensordning og kontinuasjonsadgang for hvert emne som inngår i programmet er beskrevet i de enkelte emnebeskrivelser.

Følgende vurderingsuttrykk benyttes:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk