Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2015

SPL-6012 Kommunal planlegging: Planstrategi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Praktisk og teoretisk enkeltemne.

Målgruppen er studenter som arbeider med forvaltning/planlegging og som kan knytte arbeidskrav i studiet til oppgaver på egen arbeidsplass


Innhold

Kurset skal innholdsmessig gi en innføring i Plan- og bygningslovens krav om kommunal planstrategi, med sikte på å vise hvordan en planstrategi kan utformes, hvilket innhold den kan ha, og hvordan planstrategi inngår som ledd i en kommunes samlede plan- og utviklingsarbeid. Følgende temaer inngår:

Søknadsfrist

4. februar 2015

Opptakskrav

For opptak kreves generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Erfaring med kommunal planlegging og medvirkningsprosesser.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kunne lage et rammeverk for innholdet i en kommunal planstrategi, der både politiske prioriteringer og kommunens planbehov drøftes


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk
Pensum er på norsk.

Eksamen kan besvares på norsk, svensk eller dansk. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se § 12 i Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.


Undervisning

Læringsformer og aktiviteter

Emnet evalueres gjennom questbackundersøkelse.


Eksamen

 

 

Det er 2 obligatoriske arbeidskrav:

Arbeidskravene vurderes av faglærer som godkjent/ikke godkjent

sammen 8 -10 sider (3200 - 4000 ord). Eksamensoppgaven vil formuleres med utgangspunkt i

- prosessplan for kommunal planstrategi

- innholdet i kommunal planstrategi

 

Hjemmeeksamen kan skrives i grupper på inntil tre studenter. Sidetallet økes til 10-12 (4000 -4800 ord) for grupper på 2, og 12-14 (4800 - 5600 ord) for grupper på 3 studenter.

 

De to oppgavene teller likt og vurderes samlet til bestått/ikke bestått.


Pensum

Ca. 700 sider
Undervisning Vår 2015
Undervisning: 5. og 6. mars og 19.og 20. mai
Samling f.lektor Tor Arne Lillevoll
prof. Nils Johan Aarsæther