Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2014

HEL-0700 Felleskurs Helsefakultetet - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet inngår i første år på bachelorprogrammene for bioingeniør, ergoterapi, farmasi, fysioterapi, radiografi, sykepleie og tannpleie, samt medisinerutdanningens og tannlegestudiets første år

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Emnet har to siktemål:

Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

Studieforberedende

Felles profesjonsforberedende


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og arbeid i digitalt klasserom, samt både fysiske gruppemøter og gruppearbeid på nett. Arbeidet i digitalt klasserom skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over oppgaver og spørsmål som blir behandlet i forelesningene og lærebøkene.

Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet. Studentene diskuterer og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom hele studiet.


Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen med gitt oppgave. Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskrav:

Hver student har rett til to forsøk for å få arbeidskravene godkjent uten at det skal få konsekvenser for studieprogresjonen. Ved ikke godkjent eller sykdom knyttet til arbeidskrav, og dersom ikke annet er fastsatt, er studenten selv ansvarlig for å kontakte veileder for å avtale hvordan arbeidskravet skal gjennomføres.


Emnet overlapper disse emnene

HEL-0730 Felleskurs helsefak - for sykepleie campus Hammerfest 10 stp

Pensum

Pensum ligger i HEL-0700s fronterrom.
Undervisning Høst 2014
Studiet er i hovedsak nettbasert via Fronter: www.fronter.com/uit Kick-off: Torsdag 18.09.2014 kl 09.15 til 11.00 (TEO-H1 1.820)