Skriv ut Lukk vindu


 

Medieproduksjon - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i medieproduksjon
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 838

Beskrivelse av studiet

Medieproduksjonsstudiet er et praktisk-teoretisk heltidsstudium som undervises i Alta, og har som mål å:

Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
Ex.phil, 10 stp
3. sem (høst)
4. sem (vår)
5. sem (høst)
Valgfag, 20 stp
6. semester (vår)

Hva lærer du?

Kunnskap
Kandidaten har:

Ferdigheter
Kandidaten kan:

Generell kompetanse
Kandidaten kan:


Undervisning og eksamen

Det benyttes ulike undervisningsformer som forelesninger, seminarer og workshops, med hovedvekt på gruppearbeid i produksjonsemnene. Gruppearbeid krever tilstedeværelse, deltakelse og samarbeid, og alle skal delta på lik linje.

Praksis

Praksis ved en mediebedrift eller -institusjon kan velges som valgfritt emne i 5. semester.

Spesifikasjoner for praksisavvikling er gitt i emneplanen for praksisemnet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

Studentene vil kunne ta et utenlandsopphold ved et universitet eller en høgskole i fjerde semester.

Jobbmuligheter

Med sin innretning mot bred medieproduksjonskompetanse leverer studiet kandidater til mange ulike yrker, særlig til mediehussektoren og kommunikasjonsbransjen; samtidig som det fungerer som et utgangspunkt for videre spesialisering innen filmproduksjonsfeltet.

Studiet kvalifiserer til opptak til masterutdanninger i medieproduksjon og medievitenskap ved andre institusjoner etter individuelle innpassingssøknader.

Videre studier

Studiet gir en utdanning som kvalifiserer til videre studier ved universiteter og øvrige høgskoler, som for eksempel ulike mastergradsstudier innenfor medievitenskap og medieproduksjon.