Skriv ut Lukk vindu


 

Forfatterstudium 2 - årsstudium

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:
  • Generell studiekompetanse eller realkompetanse
  • Fullført Forfatterstudium 1 fra UiT eller tilsvarende formell utdanning
  • Bestått opptaksprøve
Søknadsfrist:1. mars 2023
Søknadskode:8026

Beskrivelse av studiet

Det gis undervisning som skal gi kjennskap til poetikkbegrepet, norsk litteraturutvikling i nyere tid og grunnleggende litteraturhistorie. Studentene skal i tillegg gjøres kjent med ulike diskusjoner av kvalitetsbegrepet og rammebetingelsene i de nordiske bokmarkedene. Undervisningen gis i form av tekstverksted, forelesninger, seminarer, og verksgjennomganger. Med verksgjennomgang menes kollektive nærlesinger av etablerte forfatterskap. På Forfatterstudium 2 tildeles studentene individuell veileder som følger deres skriveprosjekt gjennom året.

Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) FOR-2001 Forfatterstudium 2 - 60 stp.

Hva lærer du?

Etter bestått studie skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha grunnleggende kjennskap til:

Ferdigheter

Studenten skal:

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:


Undervisning og eksamen

Studiet er samlingsbasert. I løpet av studieåret er det sju samlinger av fire til fem dagers varighet. Undervisningen gis i form av tekstverksted, forelesninger, seminarer, og verksgjennomganger. Med verksgjennomgang menes kollektive nærlesinger av etablerte forfatterskap. Studentene tildeles individuell veileder som følger deres skriveprosjekt gjennom året. Til arbeidet i tekstverkstedene inviteres etablerte skandinaviske forfattere.

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Innlevering av 40 – 60 sider bearbeidet tekst som inngår i det individuelle skriveprosjektet studenten har jobbet med hele året, samt en kort (1-3 sider) refleksjon rundt den innleverte teksten.

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved kontinuasjonseksamen skal kandidaten levere en bearbeidet versjon av teksten som ikke ble bestått ved ordinær eksamen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Jobbmuligheter

Studiet er relevant for arbeid som skjønnlitterær forfatter, litteratur- og kulturformidler, journalistikk og litteraturkritikk, bibliotek, media, forlag, reklame eller skoleverket