Skriv ut Lukk vindu


 

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:0
Gradsnavn:
Opptakskrav:1. Avlagt og bestått godkjent fag- eller svenneprøve
eller
2. Bestått VG1 og VG2 yrkesfag i norsk/nordisk videregående skole
eller
3. Realkompetanse (fylle 18 år eller mer i opptaksåret, minst 5 års dokumentert fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning på nivå over grunnskole)
eller
4. Generell studiekompetanse.
Søknadsfrist:20. april (10. juni for studiested Kirkenes)
Søknadskode:

Tromsø: 4004

Narvik: 4500

Alta: 4501

Bodø: 4502

Kirkenes: 4504
NB! Søkere må ta kontakt med
admission@uit.no for å få opprettet søknaden manuelt innen søknadsfrist 10.juni.


Beskrivelse av studiet

UiT har tilbud om Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning på følgende steder:

 

Fullt forkurs består av følgende emner:

Til sammenligning består Forkurs i realfag av to emner: matematikk og fysikk. Dvs. 60% av et studieår og inkluderer ca. 20 timer i uka over høst- og vår semester.

Søkere som har generell studiekompetanse, men mangler fordypningen i realfag (matematikk og fysikk) for opptak til ingeniør-/sivilingeniørstudier oppfordres til å søke om opptak til Realfagskurs. Erfaringer viser at omtrent alle som søker fullt forkurs istedenfor bare realfag, fordi de ønsker å komme i forkurskvoten, til slutt ender opp med å droppe de fagene de ikke trenger likevel i løpet av høstsemesteret. Vi anbefalsterkt at dere som har generell studiekompetanse kun tar realfag.


Hva lærer du?

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse 

 

Se nærmere beskrivelse av læringsutbytte i de ulike fagene i gjeldende studieplan.


Undervisning og eksamen

Undervisning:
På et studieår som går over et høst- og vårsemester, tar du 5 emner med følgende fordeling på et helt studieår. 

Eksamen:
Oppbygging av endelig karakter i hvert emne varierer mellom studiestedene . Se detaljert beskrivelse av undervisning og vurdering av emnene i gjeldende studieplan.

Videre studier

Forkurset kvalifiserer for opptak til 3-årig ingeniørutdanning/bachelor i ingeniørfag og integrert masterstudium i teknologiske fag etter nasjonal plan fastsatt av Universitets- og høgskolerådet.

Du må ha bestått alle fagene i fullt forkurs for å bli vurdert i ´forkurskvoten´. Opptakskravene for denne kvoten er tradisjonelt lavere enn andre opptaksveier for ingeniørutdanning. Du kommer ikke med i forkurskvoten med kun bestått realfag.