Skriv ut Lukk vindu


 

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:0
Gradsnavn:
Opptakskrav:

a) fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studieforberedende retninger, eller
b) fylt minst 23 år, fullført grunnskole og minst 5 års arbeidserfaring tilsvarende heltid, eventuelt en kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning fra videregående skole på til sammen 5 år, eller
c) generell studiekompetanse.

Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:4004

Beskrivelse av studiet

Dette er et 1-årig forkurs for studenter som ønsker opptak til landets ingeniør- eller sivilingeniørutdanninger, men som mangler generell studiekompetanse, samt spesiell studiekompetanse i matematikk og fysikk. Forkurset passer for de som har yrkesfaglig studieretning fra videregående skole, eller for de som ikke har tilstrekkelig teoretisk bakgrunn fra videregående skole - som voksne med lang arbeidserfaring.

Studiets innhold:

Det er mulig å ta alle emnene (fullt forkurs) eller bare enkelte emner, f. eks. bare matematikk og fysikk. Etter at en er tatt opp gir en, basert på tidligere utdanning fra videregående skole, beskjed om hvilke emner en skal ta. Emnene er på nivå med videregående skole, og gir ikke uttelling i form av studiepoeng.

Emnene er på nivå med videregående skole, og gir ikke uttelling i form av studiepoeng.

Søkere som har generell studiekompetanse, men mangler fordypningen i realfag (matematikk og fysikk) for opptak til ingeniør-/sivilingeniørstudier oppfordres til å søke om opptak til Realfagskurs.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)

Hva lærer du?

Studiekompetanse til alle ingeniør- og sivilingeniørutdanningene i Norge.

Undervisning og eksamen

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveinnleveringer, demonstrasjoner, tverrfaglige prosjektarbeider.

Videre studier

Ingeniør- og sivilingeniørutdanninger.