Skriv ut Lukk vindu


 

Musikkutøving - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i musikkutøving
Opptakskrav:Bachelor i utøvende musikk eller tilsvarende utdanning med minimum 80 sp fordypning i utøvende musikk på hovedinstrument
Søknadsfrist:31. mai
Søknadskode:8001

Beskrivelse av studiet

Hovedinstrument inkluderer undervisning og veiledning på ditt hovedinstrument, instrumentklasse, repetisjon, kammermusikk/samspill, ensembler og konserter. I løpet av studiet avholdes 3 konserter forut for den avsluttende masterkonserten.

Studiet inneholder emnet Estetikk (10 sp) og et valgemne (30 sp) som styrker arbeidet med hovedinstrumentet.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
Valgemne, 30 stp. Mulige valgemner er:
2. semester (vår)
3. semester (høst)
4. semester (vår)

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisning og eksamen

Studiet består av individuell undervisning og veiledning, arbeid i grupper og seminarer, prosjekter og mesterklasser. I teoretiske støtteemner gis deler av undervisningen som forelesninger. En vesentlig del av studentenes arbeidstid vil gå med til egenøving og utvikling av eget masterprosjekt.

Det benyttes vurderingsuttrykk bestått/ikke bestått i studiets obligatoriske emner.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Utveksling

Studenten kan søke om utvekslingsopphold 3. semester.

UiT Norges arktiske universitet har avtaler med institusjoner i Norden og Europa gjennom Nordplus og Erasmus.


Jobbmuligheter

Musiker, musikkarbeider.