Skriv ut Lukk vindu


 

Musikkutøving - bachelor

Fakta

Varighet:4 År
Studiepoeng:240
Gradsnavn:Bachelor i musikkutøving
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt opptaksprøve
Søknadsfrist:15. desember
Søknadskode:8002

Beskrivelse av studiet

Studiet er et fulltidsstudium over 4 år og inndelt i to avdelinger, hver på 120 studiepoeng (sp).

1. avdeling (de to første årene)

Hovedinstrument (65 sp) inkluderer undervisning på ditt hovedinstrument, instrumentklasse, repetisjon, kammermusikk/samspill, ensembler og konserter.

Støtteemner:

2. avdeling (de to siste årene)

Du kan velge ett fordypningsområde:

eller

Fordypningsområder inkluderer hovedinstrument og valgemner.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) MUS-1203 Biinstrument piano - 5 stp. MUS-1510 Hovedinstrument 1 - 35 stp. MUS-1501 Hovedinstrument 1 - 25 stp. MUS-1502 Kammermusikk og samspill 1 - 7 stp. MUS-1505 Musikkteknologi - 5 stp. MUS-1506 Komponering og arrangering 1 - 5 stp. MUS-1503 Støtteinstrument piano 1 - 2 stp. MUS-1504 Identitet, profesjon og bransje 1 - 5 stp. MUS-1504 Identitet, profesjon og bransje 1 - 5 stp. MUS-1507 Lytting og gehør 1A - 5 stp. MUS-1508 Musikkhistorie og musikkanalyse 1 - 5 stp. MUS-1508 Musikkhistorie og musikkanalyse 1 - 5 stp.
2. sem. (vår) MUS-1607 Lytting og gehør 1B - 5 stp.
3. sem. (høst) MUS-1610 Hovedinstrument 2 - 30 stp. MUS-1601 Hovedinstrument 2 - 25 stp. MUS-1602 Kammermusikk og samspill 2 - 7 stp. MUS-1605 Ensembleledelse - 5 stp. MUS-1606 Komponering og arrangering 2 - 5 stp. MUS-1608 Musikkhistorie og musikkanalyse 2 - 5 stp. MUS-1603 Støtteinstrument piano 2 - 2 stp. MUS-1604 Identitet, profesjon og bransje 2 - 5 stp. MUS-1604 Identitet, profesjon og bransje 2 - 5 stp. MUS-1608 Musikalsk praksis, kultur og samfunn i historisk perspektiv - 5 stp.
4. sem. (vår)
5. sem. (høst) MUS-2111 Lytting og gehør 2 - 5 stp. MUS-2503 Musikkteknologi - 5 stp.

Hva lærer du?

Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse

Studiet kvalifiserer for arbeid som utøvende musiker og for opptak til masterstudier i musikk.

Med forbehold om endringer.


Undervisning og eksamen

Undervisning og arbeidsformer beskrives nærmere i de enkelte emneplaner. Ulike former kan være individuell instrumentalundervisning, samspill, forelesninger, prosjekter, seminarer, workshop o.l.
I løpet av 4.semester har studenten rett til veiledning knyttet til valg av fordypning i 3. og 4. studieår.

For å kunne framstille seg til eksamen, må studenten ha godkjent ulike obligatoriske arbeidskrav i form av oppgaver, prøver, deltakelse i prosjekter og kurs, konserter og samspillaktiviteter, noe som er beskrevet i de enkelte emneplaner.

Det benyttes ulike eksamensformer som mappevurderinger, prosjektoppgaver, muntlig og utøvende kunstnerisk eksamen. Som vurderingsuttrykk benyttes både gradert karakter fra A-F og Bestått/Ikke bestått.

1. avdeling må være bestått før studenten kan avlegge eksamen i emner på 2. avdeling.

Vi gjør oppmerksom på at emneplanene er under revisjon. Kontakt gjerne studier@umak.uit.no dersom du har spørsmål vedrørende studieforløpet.


Praksis

Instrumentalpedagogikk fordypningsområde har pedagogisk praksis med øvingselever i kulturskole/grunnopplæring, og i videregående skole.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

Studenten kan søke om utveksling inntil to semestre.
Eksamen avlegges normalt i regi av UiT, men emner som tas i utlandet kan etter søknad innpasses.

Jobbmuligheter

Avhengig av fordypningsområde kvalifiserer studiet til arbeid som musiker, pedagog i kulturskole og skoleverket, instruktør i ulike musikalske sammenhenger eller kulturformidler.

Videre studier

Avhengig av fordypningsområde gir studiet grunnlag for opptak til ulike masterstudier og diverse videreutdanninger.