Skriv ut Lukk vindu


 

Musikk 2

Fakta

Varighet:2 Semester
Studiepoeng:30
Gradsnavn:
Opptakskrav:Musikk 1 (30 sp) eller tilsvarende utdanning.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:8020

Beskrivelse av studiet

Emnet fokuserer på de tre hovedområdene i grunnskolens læreplan for musikk - musisere, komponere og lytte:

Didaktikk inngår som en sentral del i alle fagområder


Hva lærer du?

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal

Ferdigheter

Studenten skal

Generell kompetanse

Studenten skal kunne


Undervisning og eksamen

Studiet er organisert over to semestre og lagt opp med praktiske og teoretiske aktiviteter. Undervisningen foregår i form av forelesninger både i klasse og mindre grupper (sang, gitar og piano). Samspillaktiviteter og innføring i ulike instrumenter.

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

Praktisk eksamen

Studentene får utdelt et musikalsk grunnmateriale og skal bruke det som utgangspunkt til å forberede et variert undervisningsopplegg.

Vurderes individuelt med gradert karakter etter en skala fra A - F.

Kontinuasjon påfølgende semester.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Jobbmuligheter

Musikkarbeider, musiker i det frivillige kulturliv og med annen høyere utdanning i tillegg, kan utdanningen kvalifisere for undervisning i musikk i grunnskolen.