Skriv ut Lukk vindu


 

Musikkteknologi

Fakta

Varighet:2 Semestre
Studiepoeng:30
Gradsnavn:
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:8023

Beskrivelse av studiet

Studiet fokuserer på:

Deltidstudium, campus Tromsø


Hva lærer du?

Etter fullført studium skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Ferdighet:


Generell kompetanse:


Undervisning og eksamen

Studiet går over to semestre med undervisning og veiledning i individuelt og i grupper. Undervisningen er en kombinasjon av klasseromsundervisning, praktiske øvelser i studio som opptak og miksing, komposisjon ved hjelp av musikkteknologi, og workshops hvor studentene spiller konserter eller leverer konsertlyd til andre studenter. Det gis individuell veiledning og undervisning i forbindelse med oppgaver og planlegging og gjennomføring av opptak. Studentene bør ha tilgang til egen datamaskin og innspillingsprogramvare.

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

Eksamen er tredelt. Ett opptak, en komposisjon og muntlig eksamen.

Delene vektes likt og vurderes med Bestått/Ikke bestått.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Litteratur kan foreligge på engelsk.

Jobbmuligheter

Musikkarbeider.