Skriv ut Lukk vindu


 

Instrument 2

Fakta

Varighet:2 Semestre
Studiepoeng:30
Gradsnavn:
Opptakskrav:Høyere utdanning med min. 60 sp i utøvende musikk
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:8004

Beskrivelse av studiet

Studiet fokuserer på:

Studiet kan tas med de fleste instrumenter innen klassisk og rytmisk sjanger.

Deltidsstudium, campus Tromsø.


Hva lærer du?

Etter fullført studium skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisning og eksamen

Studiet går over 2 semestre. Undervisning gis individuelt og i klasse. Studenten har ansvar for å organisere og å delta i ulike samspillgrupper og ensembler.

Arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

Utøvende eksamen individuelt og/eller i ensemble.
Varighet 20 minutter
Individuell gradert karakter etter en skala fra A til F.

Kontinuasjonseksamen avholdes i begynnelsen av påfølgende semester.


Jobbmuligheter

Musiker, musikkarbeider, musikklærer.