Skriv ut Lukk vindu


 

Utvekslingsprogram

Universitetet i Tromsø tar del i flere ulike utvekslingsprogrammer. Drar du på utveksling innenfor et av disse, kan du få utbetalt stipend i tillegg til lån og stipend fra Statens Lånekasse.  Her er en oversikt over programmene, søknadsfrister og hvor mye de  ulike programmene utbetaler i stipend.


Erasmus
Hva: Erasmus+
Hvor:

Utvalgte universiteter og høgskoler i EU-/EØS-
området
Varighet: 3 - 12 måneder
Stipend: fra 3000 til 3700 NOK pr. måned
Reisestøtte: Nei
Søknadsfrist: 15. september, 15. februar
Søknad Erasmus+ Charter og Learning Agreement - SØKNADSSKJEMA

NORDPLUS: NORDPLUS Nordlys & NORDPLUS fagnettverk


Hva: Nordplus NORDLYS og Nordplus fagnettverk under Nordisk Ministerråds samarbeidsprogram NORDPLUS Høyre Utdanning
Hvor: Universiteter og høgskoler i Norden: Danmark, Finland, Færøyene, Island og Sverige, Baltikum
Varighet: 3 - 12 måneder
Stipend: max. 200 Euro (ca. 1 600 NOK max.) pr. måned
Reisestøtte: Evt.
Søknadsfrist:  15. september, 15. februar
Søknad: Exchange Student Application Form and Learning Agreement

North2NorthHva: Utvekslingsprogrammet til nettverket University of the Arctic
Hvor:

Utvalgte universiteteter og høgskoler
i subarktiske land (Canada, USA, Russland mm.)
Varighet: 3 - 12 måneder
Stipend: 15 000 NOK for opphold som varer 1 semester
Reisestøtte: Nei
Søknadsfrist: 15. februar
Søknad:

www.uarctic.org/north2north

Studenter må samtidig søke om utveksling til internasjonal koordinator ved fakultet

Barentsplus


Hva: Utvekslingsprogram under Barentsprogrammet
Hvor: Universiteter i Nordvest- Russland
Varighet: 1 uke - 12 måneder
Stipend:

10 000 NOK - 20 000 NOK (avhengig av
oppholdets lengde)
Reisestøtte: Nei
Søknadsfrist: 15. september, 15 . februar. Søknad om stipend: 10. mars
Søknad: Exchange Student Application Form og Learning Agreement
Hva:  Bilateral avtale mellom UiT og Northern /Arctic Federal University i 
Hvor: Northern (Arctic) Federal University i Arkhangelsk
Varighet: 3 - 10 måneder
Stipend: 1 000 NOK pr. måned (maks. 5 000 NOK)
Søknadsfrist: 15. september, 15. februar
Avtale: Arkangelskavtalen
Søknad: Exchange Student Application Form og Learning Agreement

Reisestøtte for samiske studenter


Hva: Støtteordning for samiske studenter koordinert av
Senter for samiske studier
Hvor: Hele verden
Reisestøtte: Maksimalt 50 000 NOK