Skriv ut Lukk vindu


 

Forskergruppe for barnerett

Forskergruppa for barnerett har som formål styrke forskningssamarbeidet innen barnerett og å skape et godt miljø for utvikling av forskningsprosjekter.

barnerettsgruppa bilde tre hender.jpg (Bredde: 180px)Det er et mål å få til større samarbeidsprosjekter og på sikt søke ekstern finansiering. Gruppa har, sett i forhold til antall medlemmer, bred kompetanse når det gjelder metodisk og teoretisk tilnærming til feltet. Fakultetet har flere studenter som skriver masteravhandling innen barnerett.

I 2011 fikk forskergruppa innvilget en søknad om styrking av fagmiljøet i barnerett over en treårsperiode og innenfor en kostnadsramme på 2.6 millioner, hvorav 1.6 millioner fra Norges Forskningsråd.


Om forskergruppa

Medlemmer

Doktorgrader i barnerett Linker
Publikasjoner Temabank for masteroppgaver
Pågående prosjekter Spesialfag i barnerett
Årsrapporter

Arrangementer

”Styrking av fagmiljøet i barnerett”-
(Institusjonsforankret strategisk prosjekt JUSIPS 2 Norges forskningsråd)

 

Information in English - Child Law research group

 

 

barnerettsgruppa bildestripe.jpg (Bredde: 560px)