Skriv ut Lukk vindu


 

Utvekslingsavtaler: NORDPLUS Nordlys

NORDPLUS Nordlys er et nettverk av alle universiteter i Norden. Nordlys er en free-mover ordning for studenter som ikke kan benytte seg av et NORDPLUS fagnettverk.

  

Å studere i et av nabolandene er ukomplisert og trygd. Det er enkelt å få utvekslingsstudiene forhåndsgodkjent.  De fleste nordiske universitet står for høy kvalitet i utdanninga og forskningen. 

For mer informasjon om NORDLYS nettverket se også www.nordlys.info

Land 

Partnerinstitusjon 

Program 

Avtaleeier 

Fag 

Danmark

Aarhus Universitet

Nordlys

SENTRAL

åpen

Danmark

Aalborg Universitet

Nordlys

SENTRAL

åpen

Danmark

Syddansk Universitet

Nordlys

SENTRAL

åpen

Danmark

Roskilde Universitetscenter

Nordlys

SENTRAL

åpen

Danmark

Kobenhavns Universitet

Nordlys

SENTRAL

åpen

Finland

Åbo universitet

Nordlys

SENTRAL

åpen

Finland

Åbo Akademi

Nordlys

SENTRAL

åpen

Finland

Vasa universitet

Nordlys

SENTRAL

åpen

Finland

Uleåborgs universitet

Nordlys

SENTRAL

åpen

Finland

Tammerfors universitet

Nordlys

SENTRAL

åpen

Finland

Svenska social- och kommunal-
högskolan vid Helsingfors universitet

Nordlys

SENTRAL

åpen

Finland

Laplands universitet

Nordlys

SENTRAL

åpen

Finland

Kuopio universitet

Nordlys

SENTRAL

åpen

Finland

Jyväskylä universitet

Nordlys

SENTRAL

åpen

Finland

Joensuu universitet

Nordlys

SENTRAL

åpen

Finland

Helsingfors universitet

Nordlys

SENTRAL

åpen

Färöarna

Färöarnas Universitet

Nordlys

SENTRAL

åpen

Island

Háskólinn á Akureyri 

Nordlys

SENTRAL

åpen

Island

Háskóli Íslands - University of Iceland

Nordlys

SENTRAL

åpen

Sverige

Örebro universitet

Nordlys

SENTRAL

åpen

Sverige

Växjö universitet

Nordlys

SENTRAL

åpen

Sverige

Uppsala universitet

Nordlys

SENTRAL

åpen

Sverige

Umeå universitet

Nordlys

SENTRAL

åpen

Sverige

Stockholms universitet

Nordlys

SENTRAL

åpen

Sverige

Mittuniversitetet

Nordlys

SENTRAL

åpen

Sverige

Lunds universitet

Nordlys

SENTRAL

åpen

Sverige

Luleå Tekniska Universitet

Nordlys

SENTRAL

åpen

Sverige

Linköpings universitet

Nordlys

SENTRAL

åpen

Sverige

Karstad universitet

Nordlys

SENTRAL

åpen

Sverige

Göteborgs universitet

Nordlys

SENTRAL

åpen