Skriv ut Lukk vindu


 

Internasjonalisering

Det juridiske fakultet vil i årene framover prioritere internasjonalisering innen utdanning og forskning.

For studentene vil det i første omgang bety en økt fokus på delstudier i utlandet. Alle studenter ved masterstudiet i rettsvitenskap oppfordres til å benytte seg av våre utvekslingsavtaler.

Fakultetet tilbyr forøvrig et engelskspråklig LL.M.-program innen havrett og har flere engelskspråklige valgfag ved Masterstudiet i rettsvitenskap.


Utveksling ved Det juridiske fakultet


Utvekslingsavtaler: Det juridiske fakultet
NORDPLUS fagnettverk
Reisebrev fra studenter som har vært på utveksling

Det juridiske fakultet har de siste årene etablert en rekke samarbeidsavtaler med utenlandske læresteder. Våre studenter har gode muligheter til å dra på utveksling gjennom Nordplus- og Erasmus-programmene. Studentene kan også benytte våre bilaterale avtaler med universitet i Skottland, Wales, Australia, Russland og USA.


UiTs åpne utvekslingsavtaler


UiTs sentrale avtaler omfatter utvekslingsprogram som North2North, NORDPLUS Nordlys, Barentsplus og noen bilaterale avtaler. De fleste er åpne avtaler som er tilgjengelige for alle fagdisipliner.

Åpne utvekslingsavtaler -sortert etter land