Skriv ut Lukk vindu


 

Utveksling ved Det juridiske fakultet

Har du interesse for internasjonal juss? Vil du styrke dine språkkunnskaper? Frister det å reise, møte nye folk og oppleve andre kulturer?

Det juridiske fakultet vil i årene framover prioritere internasjonalisering innen utdanning og forskning. For studentene vil det i første omgang bety en økt fokus på delstudier i utlandet. Alle studenter ved masterstudiet i rettsvitenskap oppfordres til å benytte seg av våre utvekslingsavtaler. Fakultetet har de siste årene etablert en rekke samarbeidsavtaler med utenlandske læresteder. Våre studenter har gode muligheter til å dra på utveksling gjennom Nordplus og Erasmus+ programmene. Studentene kan også benytte våre bilaterale avtaler med universiteter i Skottland, Wales, Australia, USA og Kina.

Her kan du lese reisebrev fra studenter som har vært på utveksling tidligere.


Hvor og når?


Du har mulighet til å reise på utveksling på 5. avdeling, hvor du kan velge mellom å reise et helt eller et halvt år. Dette betyr at du enten tar spesialfagene dine i utlandet, eller du kan velge å gjennomføre et Master of Laws (LL.M) program, hvilket innebærer at du både tar spesialfag og skriver masteroppgave. I oversikten nedenfor kan du se hvilke muligheter du har gjennom hvilke avtaler.

For spørsmål tilknyttet utveksling, ta kontakt med Internasjonal koordinator Lene Emilie Øye.

Land

Partnerinsitusjon

Avtaletype

Type utveksling

Australia

Bond University 

Bilateral 

Spesialfag (1 semester) eller LL.M (2 semester)

USA

UCLA School of Law, Univ. of California / Los Angeles

Bilateral Spesialfag (1 semester)

USA

Dalhousie University, Schulich School of Law

Bilateral

Foreløpig ikke tilgjengelig

Storbritannia

University of Dundee

Bilateral

LL.M (3 semester)

Storbritannia

Swansea University, School of Law

Bilateral

LL.M (3 semester)

Kina

Peking University Law School

Bilateral

Spesialfag (1 semester)

Polen

Lazarski School of Commerce and Law

ERASMUS+

Spesialfag (1 semester)

Tsjekkia

Masaryk University / Brno

ERASMUS+

Spesialfag (1 semester)

Spania

Universidad de Valencia

ERASMUS+

Spesialfag (1 semester)

Frankrike

Université Toulouse 1 Sciences Sociales

ERASMUS+

Spesialfag (1 semester)

Frankrike

Université de Montpellier 1

ERASMUS+

Spesialfag (1 semester)

Tyskland

Justus-Liebig-Universität Giessen

ERASMUS+

Spesialfag (1 semester)

Tyskland

Universität des Saarlandes

ERASMUS+

Spesialfag (1 semester)

Slovenia

University of Ljubljana

ERASMUS+

Spesialfag (1 semester)

Sverige

Stockholms Universitet

Nordplus

Spesialfag (1 semester)

Sverige

Uppsala Universitet Nordplus Spesialfag (1 semester)
Sverige Lunds Universitet Nordplus Spesialfag (1 semester)
Sverige Göteborgs Universitet Nordplus Spesialfag (1 semester)
Sverige Umeå Universitet Nordplus Spesialfag (1 semester)
Sverige Örebro Universitet Nordplus Spesialfag (1 semester)
Danmark Københavns Universitet Nordplus Spesialfag (1 semester)
Danmark Aarhus Universitet Nordplus Spesialfag (1 semester)
Danmark Syddansk Universitet Nordplus Spesialfag (1 semester)
Island University of Island Nordplus Spesialfag (1 semester)
Island Reykjavik University Nordplus Spesialfag (1 semester)
Finland University of Lapland Nordplus Spesialfag (1 semester)
Finland University of Turku Nordplus Spesialfag (1 semester)
Estland University of Tartu Nordplus Spesialfag (1 semester)
Litauen Mykolas Romeris University Nordplus Spesialfag (1 semester)