Skriv ut Lukk vindu


 

Forskning

Forskningen ved Det juridiske fakultet

Fakultetet har aktive forskningsmiljø innenfor de ulike fagdisiplinene i rettsvitenskap. Nordområdene står sentralt i vår forskning, og nordområderett (miljø- og havrett i nordområdene, same- og urfolksrett og fiskerirett) er vårt satsingsområde.

 

Fakultetet skal ha et forskningsmiljø på høyt internasjonalt nivå ved å:

Være en viktig institusjon for juridisk forskning og faglig utviklingsarbeid av høy kvalitet.

  • Bidra til at den nasjonale bredden i rettsvitenskapelig forskning blir ivaretatt
  • Styrke forskningsvirksomheten innen strategiens tematiske satsingsområder, samt hvor masterutdanningens og samfunnets behov tilsier det
  • Tilrettelegge for at KG Jebsens senter for havrett skal være internasjonalt ledende hva angår havrettsforskning, og ha som målsetting at      senteret videreføres som et Senter for fremragende forskning
  • Være internasjonalt ledende på forskning innenfor same- og urfolksrett
  • Gjennom utdanning, forskning, faglig utviklingsarbeid og formidling bygge kunnskap og kompetanse sammen med internasjonale      partnere
  • Videreutvikle forskningsmiljøene og prioritere samarbeidspartnere som bidrar til å heve fakultetets forskningskvalitet
  • Ha en ph.d.-utdanning av høy kvalitet og utdanne forskere som møter samfunnets behov
Forskningsfinansiering


 
 

Fakultetet tilbyr doktorgradsutdanning innenfor rettsvitenskap.