Skriv ut Lukk vindu


 

Samisk etnografisk samling og arkiv

Slik forestilte Johannes Schefferus i boka Lapponia (1673) seg at samene tilba sine guder.

 

Samlinger og arkiv

Samlinger og arkiv ved består både av gjenstander, litteratur, muntlig og skriftlig informasjon og en rekke ulike arkiv.
Gjenstandssamlingene består av samisk etnografika og etnografika som er innkommet til Tromsø Museum siden 1872.

 

 

 

 

Friis' Etnografiske kart


Om J. A. Friis' Etnografiske kart

Friis' Etnografiske kart 1861

 

Om J. K. Qvigstad's brev


Just Knud Qvigstad, 1853-1957 korresponderte med en rekke forskere. Brevsamlingene er ved Håndskriftsamlingene, Nasjonalbiblioteket, avd. Oslo, Uppsala Universitetsbibliotek og Det finske Riksarkivet.

J. K. Qvigstad's brev


J. K. Qvigstad's korrespondanse til forskerne Magnus Olsen, Emil N. Setälä og Karl B. Wiklund.

Brevsamlingene

 

Reinbeitekommissionen af 1907


Reinbeitekommissionen af 1907.
Om Reinbeitekommissionen af 1907

Reinbeitekommissionen af 1907 med og uten Qvigstad og Wiklund's kommentarer.
Reinbeitekommissionen af 1907