Skriv ut Lukk vindu


 

Kommersialisering av forskning

UiT skal være en pådriver for økt innovasjon og næringsutvikling i nordområdene. (Strategiplan for UiT Norges arktiske universitet 2014-2020 )

Generelt om IPR og kommersialisering ved UiT

Dokumenter

Felles rettighetspolitikk for Norges universiteter - Joint IPR policy for Norway's universities
Prinsipper for Forskningsrådets rettighetspolitikk
Reglement om sikring og forvalting av arbeidsresultater ved UiT - Regulations for securing and management of work results

Linker

Rettigheter til arbeidsresultater
Opphavsrett

 Næringslivssamarbeid

Dokumenter

Retningslinjer for forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
Rundskriv F 07-13

Linker

Oppdragsprosjekter
Bidragsprosjekter
Rutiner for kontraktsinngåelse og maler
Eierskap i aksjeselskaper

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - informasjon fra Økonomiavdelingen

 Rådgivning

Linker

Kontaktpersoner
Norinnova Technology Transfer AS

 Saksgang, innmelding av oppfinnelser mv.

Dokumenter og maler

Meldeskjema (DOFI, Disclosure of invention).

Linker

Kommersialisering, publisering og godtgjøring
Utsatt offentliggjøring av forskningsresultater

 Biarbeid

Dokumenter

Retningslinjer for ansattes adgang til å påta seg biarbeid
Etiske retningslinjer for statstjenesten