Skriv ut Lukk vindu


 

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet er ett av seks fakulteter ved UiT Norges arktiske universitet. Fakultetet er det største ved UiT målt i antall ansatte.

Fakultetet har ca. 800 ansatte og ca. 2500 studenter. Det helsevitenskapelige fakultet har åtte institutter og en fakultetsadministrasjon med fire seksjoner og en felles stab.

Fakultetene ved UiT har enhetlig ledelse. Det er dekanen som er fakultetets øverste faglige og administrative leder. Også instituttene har enhetlig ledelse og styres av instituttleder. Enkelte institutter har eget instituttstyre.

Klikk for større versjon med lenker
Instituttene:
Fakultetsadministrasjonen:

 

Fakultetets øverste organ er fakultetsstyret:
Fakultetets fellestjenester: