Skriv ut Lukk vindu


 

STUDIETILBUD HØST 2011

VID-6001 Krefter i bevegelse

Det lyses ut ett emne for barnehageassistenter:

PED-6324 Kompetanseheving for barnehageassistenter

Det lyses ut to emner i pedagogisk utviklingsarbeid for førskolelærere: 

PED-6322 Pedagogisk utviklingsarbeid (PUB) innen kommunikasjon, språk og tekst

PED-6323 IKT, dokumentasjon og endringskompetanse (IDE) 

STV-6014 Ledelse for Østfinnmark politidistrikt

SOA-6005 Praktisk talt. Muntlige fortellinger om virksomhet, sted og produkt

PED-6321 Skolebibliotek som læringsarena

PED-6316 Veiledning for nyutdannede lærere i skole og barnehage, del 1

PED-6320 Veiledning for nyutdannede lærere i skole og barnehage, del 2

Det lyses ut to emner i veiledning for lærerutdannere i praksisfeltet:

PED-6314 Veiledning for lærerutdannere i praksisfeltet - del 1

PED-6319 Veiledning for lærerutdannere i praksisfeltet - del 2

Det er utlyst to emner på Det erfaringsbaserte masterprogrammet i ledelse høsten 2011:

STV-6303 Metode og vitenskapsteori
STV-Metode og vitenskapsteori utsettes, det var ikke tilstrekkelig antall søkere til              høstsemesteret 2011

STV-6312 Strategisk ledelse
STV-6312 Strategisk ledelse går som planlagt. NB: Ny søknadsfrist 1. juni!