Skriv ut Lukk vindu


 

Styret for Senter for samiske studier

Styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning har i møte 6. februar 2013 oppnevt følgende personer til styret for Senter for samiske studier for perioden 2013-2017.

  • Ekstern styreleder: Spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran Lulesamisk senter

  • Instituttleder Merete Saus, RKBU Nord, Det helsevitenskapelige fakultet

  • Instituttleder Fredrik Fagertun, Institutt for historie, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

  • Førstekonsulent Arnstein Johnskareng, ansatterepresentant, Senter for samiske studier

  • Student Matias Olsen, studentrepresentant

          Vararepresentanter oppnevnes av dekan på fullmakt.