Skriv ut Lukk vindu


 

Stabs- og forskningsseksjonen

Stabs- og forskningsseksjonen sørger for den daglige driften ved fakultetet og yter tjenester til alle ansatte. Seksjonens ansvarsområder er økonomi, personal, tilrettelegging av infrastruktur og kontorstøtte. I tillegg kommer forskningsadministrative tjenester som bl. a. administrasjon av doktorgradsutdanningen, bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA), publiserings- og formidlingsvirksomhet og sekretærfunksjon for Forskningsutvalget (FU).  Stabs- og forskningsseksjonen ledes av fakultetsdirektør Kirsti Anderssen.

Regnskap/økonomi

Personal

Forskningsadministrasjon