Skriv ut Lukk vindu


 

Samleside om fusjonen ved fakultetet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning har vært operativt siden 1. august 2009.

På denne siden finner du informasjon om fusjonen mellom Avdeling for lærerutdanning, Det humanistiske fakultet og Det samfunnsvitenskaplige fakultet. Under følger også informasjon og historikk fra de ulike fakultetene før fusjonen

HSL2HSLAFL

Fusjonsprosessen:                                                    
Valg til fakultet- og instituttstyrer - resultat

Styring og ledelse - tilsetting av instituttledere

Innplassering av ansatte

Interimsstyret for HSL-fakultetet

Ny fakultetsadministrasjon

Tidsplan - fusjonens siste faser

Organisering av det nye fakultetet

Gamle nettsider til instituttene

Organisasjonskart

Rutiner, skjema og informasjon: Samkjøring ved HSL-fakultetet. For å få tilgang til denne siden, må du logge deg inn.

Årsrapporter, planer, publikasjoner og kvalitetssikring fra fakultetetene før fusjonen