Skriv ut Lukk vindu


 

Seksjon for personal - og organisasjon

Seksjon  for personal - og organisasjon yter støtte og rådgivning til universitetsledelsen, fakulteter og enheter innenfor seksjonens forvaltnings-, og ansvarsområder. Informasjon om seksjonenes ansvarsområder og UiTs personalpolitikk finner du i  HR - portalen .

I HR portalen finner du informasjon om det som berører ditt arbeidsforhold, helse, miljø og sikkerhet, og ledelse på ulike nivå i organisasjonen. HR portalen erstatter POAs tidligere nettsider som nå er faset ut.

Portalens innhold er kategorisert i tre håndbøker tilpasset ulike målgrupper.


  

    1. Medarbeiderhåndbok 16480
    2. Lederhåndbok
    3. HMS håndbok   

 

 

I tillegg finner du modulen Compendia Stat, et web basert oppslagsverk for ansatte i staten. Statens personalhåndbok (SPH)  og Lovdata finner du også her.  

 
 
 Ansatte ved UiT Norges arktiske universitet utgjør 3414 årsverk pr januar 2016