Skriv ut Lukk vindu


 

Seksjon for personal - og organisasjon

Seksjon  for personal - og organisasjon yter støtte og rådgivning til universitetsledelsen, fakulteter og enheter innenfor seksjonens forvaltnings-, og ansvarsområder.


Informasjon om seksjonenes forvaltningsområder finner du nå i  HR - portalen .

I HR portalen finner du informasjon om alt som berører ditt arbeidsforhold, helse, miljø og sikkerhet og ledelse på ulike nivå i organisasjonen. HR portalen erstatter POAs tidligere nettsider som er faset ut.

Portalen består av tre håndbøker,  tilpasset ulike fagområder og målgrupper; Medarbeiderhåndbok, Lederhåndbok,  og HMS håndbok.  Du finner også modulen Compendia Stat, som er web basert oppslagsverk for ansatte i staten. Statens personalhåndbok (SPH)  og Lovdata er samlet under denne fanen.

  

pekramme

Portalen finner du også her:

Intranett - Min side 

POAs intranett   

POAs internettsider