Skriv ut Lukk vindu


 

Seksjon for personal - og organisasjon

Seksjon  for personal - og organisasjon yter støtte og rådgivning til universitetsledelsen, fakulteter og enheter innenfor seksjonens forvaltnings-, og ansvarsområder.

Informasjon om seksjonenes ansvarsområder og UiTs personalpolitikk finner du i  HR - portalen .

I HR portalen finner du informasjon om alt som berører ditt arbeidsforhold, helse, miljø og sikkerhet samt ledelse på ulike nivå i organisasjonen. HR portalen erstatter POAs nettsider som er faset ut.

Portalen innhold er kategorisert i tre håndbøker tilpasset ulike målgrupper.


  

    1. Medarbeiderhåndbok 16480
    2. Lederhåndbok
    3. HMS håndbok   

I tillegg finner du Compendia Stat, som er web basert oppslagsverk for ansatte i staten. Statens personalhåndbok (SPH)  og Lovdata finner du her.  

 
 
 Ansatte ved UiT pr jan 2016 utgjør tilsammen: 3414 årsverk
Undervisnings-, forskning og formidlings stillinger: 1962 årsverk
Støtte stillinger: forskning og undeevisning 414 årsverk 
Administrative  stillinger: 882 årsverk
Driftsstillinger og andre stillinger: 156 årsverk