Skriv ut Lukk vindu


 

Velkommen til NFH-intranett

Norges fiskerihøgskole (NFH) er UiT Norges arktiske universitets faglige enhet med ansvar for forskning og undervisning rettet mot norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring. Norges fiskerihøgskole, etablert i 1972, er landets ledende kompetanseinstitusjon innen fiskeri og havbruk.

NFH har for tiden cirka 100 ansatte fordelt på vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger. NFH organiserer i dag et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved UiT; MabCent, som består av Marbio og Marbank.

Forskning

Forskningsaktiviteten er knyttet til to hovedtemaer: Marin ressursforvaltning og marin bioteknologi. Dette inkluderer grunnforskning og tematisk rettet næringsforskning inndelt i syv forskningsgrupper.
Forskning ved Norges fiskerihøgskole skjer i tette samarbeid med fakultetets og universitetets forskningsmiljø, samt med samarbeidspartnere lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Forskningen utføres av faste vitenskaplige ansatte, prosjektansatte og PhD-studenter, i tillegg inngår bachelor- og masterstudenter i alle nivå av forskningen.

Studier

Studietilbudet ved Norges fiskerihøgskole omfatter bachelor- og masterstudier innen fiskeri- og havbruksvitenskap, marin bioteknologi, akvamedisin og internasjonal fiskeriforvaltning.

NFH ledes av instituttleder Kathrine Tveiterås og kontorsjef Tone Osnes.