Skriv ut Lukk vindu


 

Seksjon for utdanningstjenester

Seksjon for utdanningstjenester ved Det helsevitenskapelige fakultet har en rekke funksjoner knyttet til studiekvalitet for alle våre utdanningsprogram.

Seksjonen er behjelpelig med spørsmål og oppgaver knyttet til rekruttering, undervisning, studieveiledning, eksamen, opptak og innpassing til studier, kvalitetssikring og utvekslingsmuligheter, samt at seksjonen har det studieadministrative ansvaret for profesjonsstudiet i medisin.

I tillegg har seksjonen en rekke sekretæriatsfunksjoner innenfor blant annet Programstyret for medisin, Felles utdanningsutvalg mellom Det helsevitenskapelige fakultet og UNN, samt ulike undergrupper som opprettes i forbindelse med tiltak i strategi/årsplanen.

Fellestjenester

Hva vi kan bistå med?

Aktivitetsregnskap for ansatte

Eksamenskontoret

Maler og brukerveiledninger i Felles Studentsystem 

Prosedyrer for oppfølging av kvalitetssystemet

Studieadministrativt forum

Administrasjon av medisinerutdanningen

Sensorer til medisinstudiet 

MED 3502 - veileder for studenter, praksislærere og medarbeidere

Implementering av ny studieplan i medisin - 2012-planen

Arbeidsgruppe - gjennomgang av eksamen i medisin

Retningslinjer og utfyllende bestemmelser for medisin

Strategiarbeid

Fakultets satningsområder innenfor utdanning

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020

Rekruttering

HelPed - Enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling

Praksisprosjektet