Skriv ut Lukk vindu


 

AvtrekksskapSiden vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalenAvtrekksskapet er laboratoriets viktigste verneinnretning. Det skal eliminere innånding av helsefarlige og irriterende damper og støv samt forhindre at eksplosive gassblandinger oppstår.

Avtrekksskapet er ikke et lagerskap for kjemikalier. Oppbevaring av flyktige kjemikalier må skje i egnet ventilert skap. Lagring av kjemikalier er beskrevet i retningslinjer for laboratoriearbeid

For å ivareta både miljø og økonomi (energisparing) skal luken alltid være nede når skapet ikke er i bruk. Byggforsk har beregnet at driftsutgifter for avtrekksskap er anslagsvis 2.000 til 5.000 kroner pr. år pr. avtrekksskap.

Nedenfor er det kun avtrekksskap som omtales. For at avtrekksskapet skal fjerne forurensninger på en god og effektiv måte må en rekke forhold oppfylles :

Referanser finnes på Arbeidstilsynets side om Laboratoriet Sikkerhet og Arbeidsmiljø