Studiekatalog

4 studieprogrammer:

- master, 2 years
- erfaringsbasert master, 3 år