Studier ved UiT


4 studieprogrammer:

Sosialantropologi - bachelor, 3 år

Sosiologi - bachelor, 3 år

Statsvitenskap - bachelor, 3 år