Studiekatalog

5 studieprogrammer:

- master, 5 år

Studieretninger:
Biologi / Fysikk / Kjemi / Matematikk /
- master, 2 år