Kurator

En kurator jobber med å skape utstillinger og bidrar både i det kreative og det administrative arbeidet. Som kurator organiserer og utvikler du samlinger av kunstnerisk, historisk eller kulturell betydning.

Utstillingene kan være i offentlige eller private rom. Du kan også ha ansvar for å skaffe oppmerksomhet rundt utstillinger og arrangere spesielle visninger rettet mot ulike målgrupper.

En kurator kan lage utstillinger for eksempel ut fra et tema, kunstnerskap eller en tidsepoke.

Tidligere var kuratorbetegnelsen knyttet til personer, ofte utdannet kunsthistorikere, som tok hånd om museers samlinger og hadde ansvar for formidling av disse (museumskurator). I dag har kuratorene ulik bakgrunn og er involvert i hele prosessen fra planlegging og produksjon til formidling av en utstilling. Det vil si at du som kurator kan jobbe med både finansiering, kunstneriske, administrative og praktiske oppgaver.

Det finnes ingen bestemt utdanning for å bli kurator. En del kuratorer har bakgrunn som kunstnere, kritikere, konservatorer eller har annen akademisk bakgrunn. 

Se liste over aktuelle kunstrelaterte studier på masternivå

Store museer og gallerier kan ha flere kuratorer ansatt, gjerne spesialisert på ulike områder. Mindre museer har ofte kun én museumskurator som har ansvar for mange ulike oppgaver og jobber med samlinger innen ulike fagområder.

Du kan også jobbe som frilanskurator, uten å være tilknyttet en bestemt virksomhet.

En kurator har estetisk sans og er engasjert i formidling av kunst. Du  bør være både kreativ, strukturert og praktisk anlagt. Du bør også være god til å kommunisere både muntlig og skriftlig og ha evnen til å videreformidle kunnskap. Planlegging og gjennomføring av aktiviteter krever kontakt med kunstnere, kolleger og publikum, så du bør ha gode samarbeidsevner.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content