Forretningsutvikler

Forretningsutviklere kan jobbe innen mange type bransjer og arbeidsoppgavene vil avhenge av hvilken bedrift du jobber for.

Vanlige arbeidsoppgaver for en forretningsutvikler:

  • vurdere markedsmuligheter og markeder
  • analyse av kunder og konkurrenter
  • etablere nye virksomheter og forretningsenheter
  • forsterke og forbedre allerede etablerte produkter (varer og tjenester)
  • skrive forretningsplaner
  • utforme konkrete forretningsmodeller
  • digital forretningsutvikling
  • utvikle nye tjenester

Forretningsutviklere som jobber med å forbedre virksomheter som allerede finnes, jobber for å utvide virksomhetens kundekrets, øke salg, utvikle nye produkter eller finne nye markeder. 

Som forretningsutvikler jobber du med innovasjon. Yrket er ikke det samme som gründer, som er en person som har startet og driver egen virksomhet. Gründere kan allikevel jobbe med forretningsutvikling av sin egen virksomhet.

Det finnes ingen bestemt utdanning for å bli forretningsutvikler. Det finnes noen utdanninger om forretningsutvikling/bedriftsutvikling, og det er også vanlig med utdanning innen entreprenørskap eller økonomisk-administrative fag.

Forretningsutviklere kan jobbe innen mange ulike bransjer. For eksempel reisebyrå, tv-selskaper, telefonselskaper, banker, forsikringsselskaper, mediehus, teknologibedrifter og annet.

En forretningsutvikler bør være nytenkende, initiativrik, analytisk, strukturert og resultatorientert. Du bør være god til å jobbe selvstendig, samtidig som du har gode samarbeidsevner og er god til å bygge relasjoner. Forretningsutviklere som jobber med digital forretningsutvikling bør ha interesse for ny teknologi.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no