Studiekonsulent

En studiekonsulent, også kalt studieveileder, jobber administrativt med høyere utdanning på en høgskole, universitet eller fagskole. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en studiekonsulent:

  • planlegge og koordinere studieprogram og eksamen
  • følge opp studenter gjennom studieåret
  • bistå fagansatte
  • besvare studiehenvendelser
  • gi råd og informasjon om studieprogram
  • lage innhold til lærestedets nettsider og sosiale kanaler
  • rekruttering, rutineutvikling og profilering av studietilbudet
  • generell saksbehandling tilknyttet studiesaker

Studiekonsulenter samarbeider med studenter, andre studiekonsulenter, vitenskapelig ansatte og personer på andre arbeidsplasser. Studier blir gjerne evaluert i ulike utvalg, og da må du som studiekonsulent følge opp eventuelle endringer i etterkant av evalueringer. En studiekonsulent kan få ansvar for å være sekretær i ulike utvalg, og da må du skrive referater fra møter.

Det er ikke krav om bestemt utdanning for å bli studiekonsulent, men mange arbeidsgivere krever at du har utdanning minimum tilsvarende bachelornivå.

Studiekonsulenter jobber på universitet, høgskoler og fagskoler. Studiekonsulenter kan også jobbe i organisasjoner og studieforbund.

Som studiekonsulent bør du være flink til å kommunisere både skriftlig og muntlig, og samarbeide godt med andre. Du bør være selvstendig, strukturert og kunne jobbe planmessig. Du må kunne takle hektiske perioder med ekstra arbeidspress og være serviceinnstilt.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no


Relaterte utdanninger