Innkjøper

En av hovedoppgavene som innkjøper er å sjekke hvilke bedrifter som tilbyr varene eller utstyret arbeidsplassen din trenger til den beste prisen. Pris alene trenger ikke være avgjørende, egenskaper som kvalitet, miljø og service er også viktig. 

Dersom du jobber som innkjøper i en privat bedrift, er det viktig å finne den beste prisen ut ifra de egenskapene du ønsker, slik at bedriften du jobber for kan tjene mest mulig penger når de selge varen videre.

Hvilke varer og utstyr du har ansvaret for å bestille vil variere ut ifra hvor du jobber. Dersom du jobber i en elektrobutikk, må du for eksempel undersøke hvilke bedrifter som kan selge varer som mobiltelefoner, printere og nettbrett til best mulig pris.

Dersom du jobber i det offentlige, for eksempel i en kommune, vil oppgaven være å bestille utstyr eller tjenester kommunen trenger. Eksempel på dette kan være pc til sine ansatte eller en avtale om snømåking på vinteren til sine innbyggere.

Uansett hvem du jobber for, må du ofte forhandle prisen og egenskapene du ser etter, slik at du er sikker på at bedriften du jobber for får en god innkjøpspris, god kvalitet og god service. Det har også blitt fokus på miljøvennlighet når du velger hvem dere skal bestille varer og tjenester fra. For eksempel ved at dere kjøper dem fra en bedrift som ligger nærmere din arbeidsplass enn den som tilbyr den laveste prisen.

Du har også ansvaret for å ordne kontrakter med dem som leverer varene til dere, og følge tollregler. Etterpå må du sjekke at du får varene dere bestilte, og at de kommer til avtalt tidspunkt og pris. På noen arbeidsplasser er det også vanlig at du har ansvar for lageret. 

I dette yrket er det i mange bransjer viktig å følge med på trendene i samfunnet, slik at du bestiller varer som kundene faktisk ønsker seg. Dette gjelder spesielt dersom du jobber for en bedrift som skal selge varene videre. For å finne ut hvor mange av varen du bør bestille, må du bruke ulike metoder, slik at bedriften ikke ender opp med å ha for få eller for mange av varen.

Innkjøpere kan også bli kalt for innkjøpsassistent eller produktoppfølger.

Som innkjøper kan du jobbe både i det private og det offentlige. Du kan få jobb hos alt fra klesbutikker, elektrobutikker og industribedrifter til kommuner, fylkeskommuner og andre etater. Du kan få jobb i både Norge og utlandet. 

Du bør like å jobbe med tall, være strukturert, nøyaktig, ha orden og kunne å planlegge. 

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no