Prosjektleder

Som prosjektleder har du det daglige ansvaret for å lede et prosjekt som går over en bestemt periode. Det vil si at du har hovedansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektet. Det er også ditt ansvar at et prosjekt gir det ønskede resultatet, og at det blir ferdig innenfor det avtalte budsjettet og tidsfristen. 

En viktig del av jobben er å delegere oppgaver til andre på teamet ditt, finne løsninger og ta beslutninger ut ifra økonomien og målet med prosjektet. Som prosjektleder har du også ansvaret for at plandokumenter, møtereferat og rapporter blir skrevet. 

Å motivere teamet ditt, veilede og få kollegaene dine til å yte sitt beste, er også en viktig del av det å være prosjektleder. 

Prosjektleder kan også kalles prosjektkoordinator. 

Det er vanlig at du har utdanning fra den bransjen du jobber i som prosjektleder. Det vil si at dersom du har utdanning innen IT, vil du med de rette egenskapene kunne jobbe som prosjektleder i IT-bransjen. Dersom du ønsker å jobbe som prosjektleder innen bygg og anlegg, bør du ta en utdannelse innen dette. Mange prosjektledere er utdannet ingeniører innen det fagfeltet de ønsker å jobbe med. 

Etter- og videreutdanning
I tillegg til mastergrader innen fagområdet du ønsker å jobbe med, finnes det ulike etter- og videreutdanningstilbud innen prosjektledelse ved både fagskoler, universiteter og høgskoler.

Prosjektledere jobber i alle bransjer og virksomheter, i både privat og offentlig sektor. 

Som prosjektleder bør du trives med å ha mye ansvar og kunne ta beslutninger. Du må også like å finne løsninger, delegere oppgaver og ha en interesse for økonomi og planlegging. I tillegg bør du ha gode kommunikasjonsevner og like å jobbe med mennesker.

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Nyttige lenker