Samfunnsplanlegger

En samfunnsplanlegger jobber med samfunnsutfordringer som vekst, fraflytting, utbyggingsmønster, folkehelse, næringsutvikling eller samferdsel.

Som samfunnsplanlegger i kommunesektoren jobber du med planlegging i en kommune eller region. Du tilrettelegger slik at innbyggere kan delta, slik at planlegging fungerer som et politisk styringsverktøy og slik at ulike aktører kan samarbeide for å få til den samfunnsutviklingen de ønsker.

Som samfunnsplanlegger i staten, for eksempel i et departement eller et direktorat, jobber du med utvikling av en bestemt sektor. For eksempel transport eller folkehelse. Samfunnsplanleggere i privat sektor jobber ofte i konsulentselskap som gjør plan- og utredningsoppdrag for stat, kommune og private.

Arbeidsoppgavene varierer avhengig av hvor du er ansatt.

Vanlige arbeidsoppgaver for en samfunnsplanlegger kan være:  

  • utrede og fremskaffe beslutningsgrunnlag for politikere og ledere
  • by- og stedsutvikling
  • areal- og miljøplanlegging
  • nærings – og lokaliseringsanalyser
  • arbeide med reguleringsplaner
  • utvikling av offentlige tjenester

Som samfunnsplanlegger kan du jobbe med planlegging på lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Du kan også drive med forskning.

Yrket har mye til felles med arealplanlegger, men samfunnsplanlegging er ikke begrenset til areal- og ressursforvaltning. Den kan omfatte den økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i samfunnet. 

Som samfunnsplanlegger har du god kompetanse i prosessledelse, og er ofte prosessleder for kommuneplan, kommunedelplaner eller sektorplaner. 

Samfunnsplanlegging skjer ofte i samarbeid mellom offentlige, private og frivillige organisasjoner, og du samarbeider med personer i andre sektorer og på ulike nivåer.  

Du kan studere samfunnsplanlegging på både bachelor og masternivå. Utdanningen er tverrfaglig og knytter sammen fag som samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi, sosiologi, pedagogikk og statsvitenskap.

Tittelen samfunnsplanlegger er ikke beskyttet og krever derfor ingen spesiell utdanning. Ofte krever arbeidsgiver minimum bachelor, noen ganger utdanning på masternivå. 

Samfunnsplanleggere arbeider i kommuner, i staten eller i private selskaper som driver med plan- og utredningsarbeid. 

Du bør ha god samfunnsforståelse og interesse for samfunnsutvikling. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er også viktig. 

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no