Komponist

Som komponist kan du lage musikk innenfor svært mange sjangre og uttrykksformer. 

Eksempler på typer verk komponister kan skrive er:

  • opera-, kor-, korps- og orkesterverk
  • lydkunst og installasjoner 
  • musikk for TV, radio, film, data- og videospill
  • musikk for teater, dans og annen scenekunst
  • musikk for reklame

Musikken kan eksempelvis være skrevet for ensembler, enkeltutøvere, instrumenter, objekter og maskiner.

Videre kan musikken være vokalmusikk, instrumentalmusikk, elektronisk musikk, musikk som inkorporerer ulike medier og uttrykksformer, samt alle mulige kombinasjoner og varianter av disse.

Ordet komponist har tradisjonelt blitt forbundet med en person som lager musikk innenfor den vestlige kunstmusikktradisjonen, henholdsvis «klassisk musikk» og «samtidsmusikk».

Yrkestittelen komponist brukes om musikkskapere innenfor alle musikalske sjangre og tradisjoner. Du kan for eksempel være jazzkomponist eller populærkomponist, mens låtskriver er en vanligere betegnelse i tekst- og låtsentrerte sjangre som pop, rock og visesang.

Komponistyrket er gjerne forbundet med formell utdanning i emner som for eksempel musikkhistorie, formlære, satsteknikk, instrumentlære/instrumentering, notasjon, lytting og analyse.

Mange komponister har bakgrunn fra musikkteknologi, med kunnskap om studioteknikk, programmering og bygging av tekniske løsninger.
 

 

Det tilbys relevante studier flere steder i Norge.

Oversikt over utdanningssteder

Komponister jobber ofte frilans. Mange kombinerer yrket som komponist med å undervise ved konservatorier, høgskoler eller universitet.

Komponister kan også arbeide som musikkpedagoger på skoler eller kulturskoler. Det er også mange som kombinerer komponistyrket med å jobbe som eksempelvis utøvere, tekstforfattere, produsenter, skribenter eller arrangører.

Som komponist må du være musikalsk og kreativ. Du må ha evnen til å omforme impulser og inntrykk til musikk, og du må ha stor kunnskap om det komposisjonstekniske. 

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no