Komponist

Komponisten lager musikk som fremføres av musikere. Komponisten er en kunstner, og komponerer musikk basert på egne opplevelser og inntrykk, eller på bestilling fra andre. En komposisjon skrives ofte med noter, men også som improvisasjon eller en kombinasjon av begge deler.

Tittelen komponist er i vestlig tradisjon spesielt brukt om en som lager klassisk musikk. I andre sjangre brukes ofte "låtskriver". 

Som komponist har du utviklet ditt kunstneriske særpreg, samtidig som du har kompositoriske evner til å skape musikk.

Mange komponister er også utdannet musiker eller pedagog.

Det tilbys relevante studier flere steder i Norge.

Oversikt over utdanningssteder

Komponister jobber ofte frilans. For å kunne leve av musikken tar de fleste komponister på seg oppdrag for filmer, reklamer, hørespill og liknende i tillegg til skapende virksomhet. Mange jobber som musikkpedagoger på skoler eller kulturskoler.

Som komponist er du musikalsk og kreativ. Du har evnen til å omforme impulser og inntrykk til musikk, og du har stor kunnskap om det komposisjonstekniske. 

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no