IT-administrator

En IT-administrator installerer og oppdaterer maskinvare og programvare, og jobber også med nettverk. IT-administratoren passer også på at sikkerheten er ivaretatt og at bedriftens data er sikret mot hacking, virus og tap.

IT-administratoren fungerer som en støtte og hjelp for brukerne av nettverket.

Vanlige arbeidsoppgaver for en IT-administrator:

  • kjøpe inn maskinvare og programvare
  • oppdatere eksisterende maskinvare og programvare
  • automatisering/scripting
  • installere datamaskiner og tilhørende utstyr
  • hjelpe og støtte nettverksbrukere med hverdagslige problemer
  • fungere som intern tekniker for maskinvare, programvare, skrivere og lokale nettverk
  • kommunisere med spesialisert personell fra forskjellige hardware- og programvareleverandører

IT-administratoren må holde seg oppdatert på teknologisk utvikling for å sikre maksimal utnyttelse av ny teknologi.

Det finnes flere veier til å bli IT-administrator. Du kan utdanne deg på videregående nivå, studere IT-administrasjon på fagskolenivå eller ta utdanning ved høgskoler og universiteter.

 

IT-administratorer er ansatt i mindre og mellomstore bedrifter. Noen er også selvstendig næringsdrivende.

Du har mye kontakt med både medarbeidere, kunder og leverandører, og må være flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må arbeide systematisk og nøyaktig og være i stand til å finne informasjon og løsninger på problemer. I mange tilfeller må du kunne beherske teknisk engelsk, siden brukerveiledninger ofte er engelskspråklige. Evne til å takle omstilling og endring i et fagfelt i stadig utvikling er nødvendig.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no