Fabrikksjef, fiske

En fabrikksjef leder produksjonen av fangsten ombord på fiskefartøy. Fabrikksjefen har ansvar for ledelse, arbeidsmiljø og sikkerhet i fabrikken ombord.

På moderne fabrikkfartøy er mye av jobben knyttet til kvalitetssikring av fisk og av produksjonsprosesser.

Det er ingen formell utdanning for å bli fabrikksjef, men fagbrev, teknisk fagskole eller maritim høgskole er nyttig. Høgskole- og universitetsutdanning innen økonomi, biologi eller tekniske fag er også aktuelt.

Fabrikksjefen jobber på fiskefartøy med produksjonsfasiliteter ombord.

Som fabrikksjef kan du ha alle verdenshav som arbeidsplass. Fiskerederier er ofte internasjonale, og for den som ønsker det er det gode muligheter for å flytte på seg og oppleve nye kulturer, fiskeslag og produksjonsmetoder.

Du bør ha gode lederegenskaper og være selvstendig, samtidig som du har gode samarbeidsevner. Du bør være løsningsorientert og ha gode kommunikasjonsevner. Videre bør du trives med å være lengre perioder på havet, og kunne være borte fra hjemmet over lengre tid.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content