Kaptein

Som kaptein er du øverste leder på et skip, og har ansvar for mannskap, passasjerer, last og utstyr. Kapteinen har også ansvar for navigasjon og sikkerhet. Som kaptein er du den som står ansvarlig overfor arbeidsgiver og myndigheter. I tillegg til maritime kunnskaper, må du ha kunnskaper om ledelse og økonomi.

Kapteinens nestkommanderende og stedfortreder er overstyrmannen, som vanligvis har hovedansvar for laste- og losseoperasjoner og behandling av last. Kapteinen hører til i skipets ledergruppe sammen med overstyrmann, maskinsjef og førstemaskinist. På et skip er det som regel en kaptein, en overstyrmann og to-tre styrmenn. Antallet ansatte ombord varierer mellom skipstyper og fartsområder.

Kapteinen jobber skift og må regne med å være om bord i lengre perioder. Maritimt Forum har laget en film om yrket.

For å bli kaptein må du få erfaring som styrmann. Den naturlige karriereveien på et skip er at du etter utdanningen starter som kadett, deretter kan du bli styrmann, så overstyrmann og til slutt kaptein.

Styrmann, los, overstyrmann og kaptein går under betegnelsen dekksoffiser. Arbeidet som dekksoffiser varierer ut fra hvilken type skip du arbeider på. Det er stor forskjell på å arbeide på en ferge i Norge og på en tankbåt i internasjonale farvann.

Det finnes for øvrig også kapteiner som er piloter og ansatte i forsvaret

 

 

For å bli kaptein må du ha godkjent helseattest, godt fargesyn og god hørsel. Hvis du har diabetes, allergi og/eller astma vil du bli vurdert spesielt før du får godkjent helseattest.
 

Kapteinen arbeider på handels- og passasjerskip i norske og internasjonale farvann, det være seg tankskip, offshorefartøy eller hurtigbåt. Etter lengre tid som kaptein kan du også arbeide på land med administrasjon, personalledelse, kvalitets- og sikkerhetsarbeid, i rederiadministrasjon, maritime bedrifter eller i offentlig sjøforvaltning.

Som kaptein er det viktig å være besluttsom, effektiv og nøyaktig. En uoppmerksomhet eller feil beslutning kan medføre farlige situasjoner. Du må være serviceinnstilt, god til å samarbeide og like å arbeide tett med mange mennesker. Du bør kunne inspirere og lede andre.

Du vil tilbringe mange døgn på havet, og mange mener at det å arbeide som kaptein er mer en livsstil enn en jobb. For å trives i jobben er det derfor viktig at du liker å være på havet, og at du kan være borte fra hjemmet over lengre perioder. Du bør ha plettfri vandel ettersom dette er et krav for å få visum til mange land som skipene kommer innom.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content