Konsulent i offentlig sektor

Stillingene i kommuner, fylkeskommuner og i staten er delt inn i ulike kategorier. Innhold og ansvar i jobben avgjør hvilken tittel som velges.

Titler som konsulent og førstekonsulent kan brukes på alle arbeidsplasser i det offentlige, uavhengig av fagfelt. Til daglig kan det brukes andre arbeidstitler, men alle medarbeidere har en stillingstittel som sier noe om innhold og lønn.

Som saksbehandler i offentlig sektor kan du være ansatt som

  • konsulent
  • førstekonsulent
  • seniorkonsulent

Arbeidsoppgavene vil variere etter hvor du jobber. I noen tilfeller utfører en konsulent enkel saksbehandling og oppgaver som ikke krever spesiell kompetanse. Som konsulent og førstekonsulent jobber du ofte innenfor et bestemt område, og oppgavene kan kreve at du er selvstendig og gjør egne vurderinger.

Seniorkonsulentstillinger kan være en karrieremulighet for kvalifiserte førstekonsulenter. Aktuelle oppgaver for en seniorkonsulent kan være veiledning, koordinering og utviklingsoppgaver. Også rådgiverstillinger kan være en karrieremulighet for kvalifiserte førstekonsulenter.   

I offentlig sektor finnes også andre generelle stillingstitler, som forsker, rådgiver, leder med flere. I tillegg finnes det noen titler som kun benyttes i enkelte departementer eller virksomheter i staten.

Tittelen konsulent brukes også i det private næringsliv. Se egen yrkesbeskrivelse av konsulent

Tittelen er ikke beskyttet og krever derfor ingen spesiell utdanning. Stillinger som konsulent, førstekonsulent og seniorkonsulent krever ofte høyere utdanning.

Konsulenter kan ha bakgrunn fra for eksempel samfunnsfag, økonomi, juss eller annen administrativ og organisatorisk utdanning. Jobber du med saksbehandling innen spesielle områder, som for eksempel skogbruk, transport eller kultur, kan utdanning fra disse fagområdene være relevant.

Som saksbehandler bør du være strukturert, tilpasningdyktig og analytisk. Du bør ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Serviceinnstilling er viktig.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no