Idrettskonsulent

Som idrettskonsulent gir du veiledning innen alle områder som har med idrett å gjøre, og du tilrettelegger for idrett og fysisk aktivitet. Det er også vanlig at idrettskonsulenter tar seg av planlegging og gjennomføring av aktiviteter, og annen idrettsadministrasjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for idrettskonsulenten:

  • organisere idrettsarrangement
  • gi råd om bygging av idrettsanlegg
  • drive en idrettsorganisasjon
  • drive kursvirksomhet

Idrettskonsulenter har ofte bakgrunn som idrettstrenere.

Du kan ha forskjellige utdanninger for å jobbe som idrettskonsulent, men felles for alle er at det er lurt å ha idrettsfag fra videregående skole og helst ha studert idrettsfag på universitets- og høgskolenivå. Organisasjon- og ledelsesutdanning innen idrett gir god kompetanse i dette yrket.

En idrettskonsulent jobber ofte i en kommune, en fylkeskommune eller i andre deler av det offentlige. Idrettskonsulenten kan også jobbe i en idrettsorganisasjon, i reiselivet eller i Forsvaret.

Du bør ha interesse for idrett og fritidsaktiviteter eller fysisk aktivitet og helse.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content