Forsikringsrådgiver

En forsikringsrådgiver selger forsikringer og gir råd til kunder om forsikringenes egenskaper, dekningsgrad og liknende.

Grunnen til at bedrifter ønsker å ha forsikringer, er for å sikre seg mot økonomisk tap i tilfelle et uhell eller en hendelse oppstår. Det er forsikringsrådgiverens oppgave å tilby kundene de forsikringer kunden har behov for. I mange tilfeller handler det også om å oppsøke kundene for å forsøke å selge forsikringsløsninger. Kundene kan også være privatpersoner, bedrifter, foreninger eller institusjoner.

Arbeidsdagen styres og tilrettelegges på kontoret, og for mange handler hverdagen om å ta imot kunder som ønsker forsikring. For en del forsikringsrådgivere innebærer også en vanlig arbeidsdag å reise rundt på besøk hos kunder eller potensielle kunder. Dette arbeidet kan også foregå utenfor normal arbeidstid.

En forsikringsrådgiver kan også ha tittelen assurandør eller forsikringsselgere. Forsikringsrådgivere må ikke forveksles med forsikringsmeglere. I motsetning til forsikringsrådgivere, jobber ikke meglerne for et forsikringsselskap. De jobber for å hjelpe sin arbeidsgiver med å få best mulig forsikring ut i fra deres forsikringsbehov. 

For å få en jobb innen forsikringsmegling, er det et minimumskrav at du har tre års høyere utdanning på universitet eller høgskole. Det er en fordel om du har utdanning innen forsikring, salg, økonomi eller handel.

Det tilbys en rekke ulike kurs og studier innen forsikring og økonomi flere steder i Norge.

Se oversikt over studier innen forsikring
Se oversikt over studier innen finans

 

Forsikringsrådgivere arbeider i forsikringsselskaper eller banker.

Gode kunnskaper om økonomi, finans og forsikringsbransjen er nødvendig for en forsikringsrådgiver. Du bør ha evne til å forstå kunders behov, samt fremstå på en tillitvekkende måte. Du må være flink til å uttrykke deg presist både skriftlig og muntlig, og det er viktig å være flink til å samarbeide med kolleger, andre yrkesgrupper og kundene.

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content