Forsikringsrådgiver

En forsikringsrådgiver selger forsikringer og gir råd til kunder om forsikringenes egenskaper, dekningsgrad og lignende.

Grunnen til at bedrifter og privatpersoner ønsker å ha forsikringer, er for å sikre seg mot økonomisk tap i tilfelle et uhell eller en hendelse oppstår. Det skilles mellom livsforsikring og tingforsikring. Livsforsikring er gjerne pensjonsordninger, eller forsikring mot sykdom, personskader eller dødsfall. Tingforsikring dekker skader på ting som hjem, innbo, bil eller hytte for privatpersoner. Tingforsikring for bedrifter er knyttet til virksomhetens eiendeler og aktivitet. 

Det er forsikringsrådgiverens oppgave å tilby kundene de forsikringer de har behov for. I mange tilfeller handler det også om å kontakte kundene for å forsøke å selge forsikringsløsninger. Kundene kan være privatpersoner, bedrifter, foreninger eller institusjoner.

Arbeidsdagen styres og tilrettelegges på kontoret, og for mange handler hverdagen om å besvare henvendelser fra kunder som ønsker forsikring. For noen forsikringsrådgivere innebærer også en vanlig arbeidsdag å reise rundt på besøk hos kunder eller potensielle kunder. Dette arbeidet kan også foregå utenfor normal arbeidstid. Store deler av den kunderettede aktiviteten foregår nå digitalt.

En forsikringsrådgiver kan også ha tittelen assurandør eller forsikringsselgere. Forsikringsrådgivere må ikke forveksles med forsikringsmeglere. I motsetning til forsikringsrådgivere, jobber ikke meglerne for et forsikringsselskap. De jobber for å hjelpe sin arbeidsgiver med å få best mulig forsikring ut ifra deres forsikringsbehov. 

For å få en jobb som forsikringsrådgiver er det et minimumskrav at du har tre års høyere utdanning på universitet eller høgskole. Det er en fordel om du har utdanning innen forsikring, salg, økonomi eller handel. I forsikringsnæringen er det egen godkjennings- og sertifiseringsordning som må gjennomføres for å bli autorisert forsikringsrådgiver. Utdanningen er en kombinasjon av fagutdanning og praksis. 

Det tilbys en rekke ulike kurs og studier innen forsikring og økonomi flere steder i Norge.

Se oversikt over studier innen forsikring
Se oversikt over studier innen finans

 

Forsikringsrådgivere arbeider i forsikringsselskaper eller banker.

God kunnskap om økonomi, finans og forsikringsbransjen er nødvendig for en forsikringsrådgiver. Du bør ha evne til å forstå kunders behov, samt fremstå på en tillitvekkende måte. Du må være flink til å uttrykke deg presist både skriftlig og muntlig, og det er viktig å være flink til å samarbeide med kolleger, andre yrkesgrupper og kundene.

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content