Radiolog

Radiologer er leger med spesialisering innen det medisinske fagfeltet radiologi, som er læren om bruk av ioniserende stråler, lydbølger og elektromagnetiske bølger.

Som radiolog bruker du bildeveiledede metoder som røntgen, CT, ultralyd, gjennomlysning og MR til å stille diagnose. Alle organer i kroppen kan undersøkes ved hjelp av bildediagnostikk.

Selve bildetakingen gjøres i de fleste tilfeller av radiografene. Radiologen analyserer bildene og gir tilbakemelding om diagnosen eller anbefaler videre utredning til klinikken og legen som har bedt om undersøkelsen.

Eksempler på undersøkelser som radiologen utfører:

  • vanlige røntgenundersøkelser av skjelett og lunger
  • urinveisundersøkelser
  • undersøkelse og behandling av blodårer og organer
  • undersøkelser av sentralnervesystemet
  • mage- og tarmundersøkelser
  • mammografi
  • computertomografi-skanning (CT)
  • magnetisk resonansskanning (MR)

I radiologi behandler også legen pasientene ved bruk av ulike bildediagnostiske metoder. Under bildeveiledning med ultralyd, gjennomlysning, CT eller MR tas eksempelvis vevsprøver, dreneres pusslommer, behandles blødning eller åpnes tette blodkar hos pasienter med hjerneslag (intervensjonsradiologi).

Radiologen arbeider selvstendig og samarbeider tett med radiografer og andre assistenter. Godt samarbeid mellom andre leger og radiologer er helt nødvendig for å stille riktige diagnoser og for å gi en korrekt og effektiv behandling.

Radiologi er et fag i konstant teknologisk utvikling. Røntgenleger deltar aktivt i innføring og bruk av programvare for å stille riktig diagnose, inkludert kunstig intelligens og maskinlæring. I dette yrket må du derfor være innstilt på å holde deg oppdatert, både medisinsk og teknologisk.

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i minst seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

De fleste radiologer i Norge arbeider ved bildediagnostiske sykehusavdelinger, som tidligere ble kalt røntgenavdelinger. Radiologen jobber også ved offentlige og private klinikker eller institutter. Avdelingene der radiologer arbeider går under flere forskjellige navn.

Som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker. Du må ha gode kommunikasjonsevner og evnen til å se hver pasient som et individ. Du må ha god vurderingsevne, kunne handle raskt og takle eventuelle krisesituasjoner. Som radiolog jobber du som en del av et team og bør derfor ha gode samarbeidsegenskaper. Du må også kunne omgås pasienter i en sårbar livssituasjon med både empati og en profesjonell holdning. 

 

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no


Relaterte utdanninger