Undervisningsinspektør

En undervisningsinspektør, også kalt studieinspektør eller avdelingsleder, er en skoleleder og del av skoleledelsen. Undervisningsinspektøren arbeider med undervisningstilbudet og den daglige administrative driften av skolen.

Som undervisningsinspektøren samarbeider du tett med rektor, lærere og andre ansatte ved skolen. I mange tilfeller vil undervisningsinspektøren opptre som rektors stedfortreder. Arbeidsoppgavene kan variere avhengig av hvilket nivå i skolen du jobber på, og i hvilken kommune du jobber i. 

Vanlige arbeidsoppgaver for undervisningsinspektøren:

  • eksamens- og timeplanlegging
  • organisere elevene ved skolen i klasser og grupper
  • se til at undervisningstilbudet er tilfredsstillende
  • følge opp lærere og andre ansatte på skolen
  • tilrettelegge for pedagogisk utvikling og bruk av pedagogiske hjelpemidler for lærerne
  • sørge for godt samarbeid blant lærere og elever

Undervisningsinspektøren er delaktig når det arrangeres eksamener og kurs. Ved mange skoler har undervisningsinspektøren også klasseromsundervisning.

Undervisningsinspektører er ofte lærere, men det er også vanlig med annen høyere utdanning innen fagområder som pedagogikk, organisasjonsteori, økonomi eller administrasjon. Kravene for ansettelse varierer, men på generell basis kreves det relevant faglig og pedagogisk kompetanse. Dersom en del av stillingen er undervisning, gjelder kompetansekrav som for lærere. 

 

Undervisningsinspektøren jobber i offentlige og private skoler på alle nivåer.

Du må kunne samarbeide og ha gode lederegenskaper. Du må ha evne til å gjennomføre prosjekter og klart definerte arbeidsoppgaver. I tillegg må du være flink til å kommunisere og få folk rundt deg til å trives og arbeide godt.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no