Skoleleder

En skoleleder/rektor kan ha ulike roller. Rektor har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse på en skole.

Rektorens rolle vil variere avhengig av skolens størrelse og hvilket nivå i utdanningssystemet skolen befinner seg på. Rektor er en del av skolelederteamet. Skoleledelsen har ansvaret for den faglige og administrative driften av en skole. 

Som rektor jobber du med:

  • budsjetter
  • pedagogisk ledelse og faglig innhold
  • skoleregler
  • personalledelse

I skolen er rektorer normalt fast ansatt, men enkelte store videregående har også rektor på åremål.

Assisterende rektor og undervisningsinspektør er en del av skoleledelsen, ofte sammen med avdelingsledere, mellomledere og andre med lederansvar på skolen. Alle i skolelederteamet har en rolle som skoleleder.

Skoleledere kan også ha undervisning som en del av sine arbeidsoppgaver. 

For ansettelse som skoleleder kreves høyere utdanning, for eksempel lærerutdanning eller pedagogisk utdanning. Det vanlig at skolelederen har høyere utdanning innen ledelse.

Flere kommuner og fylkeskommuner tilbyr tilrettelagte utdanningsløp for dem som ønsker å utdanne seg til skoleleder i etterkant av pedagogisk utdanning. Disse utdanningene gis gjerne i samarbeid med private eller offentlige utdanningsinstitusjoner. Tilbudet kan variere fra kommune til kommune og fylke til fylke.

 

En skoleleder kan arbeide ved offentlige eller private skoler på alle nivåer.

Du må ha klare målsettinger om hva du ønsker å gjennomføre, og være i stand til å oppnå resultater. Skolelederen tilrettelegger strategier for å nå de målene som er satt, og evne til motivasjon og ledelse er nødvendig. Du må være flink til å kommunisere og få folk rundt deg til å trives. Arbeid som skoleleder innebærer stor grad av samarbeid og evne til å fungere i team er derfor også en forutsetning.

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content