Skoleleder

En skoleleder kan ha ulike roller. Rektor er skolens øverste leder, og har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse. 

Rektorens rolle vil variere avhengig av skolens størrelse og hvilket nivå i utdanningsystemet skolen befinner seg på. Rektor er en del av skolelederteamet.

Som rektor jobber du med:

  • budsjetter
  • pedagogisk ledelse og faglig innhold
  • skoleregler
  • personalledelse

En rektor ved et universitet og høgskole kan være valgt for en tidsbegrenset periode. I skolen er rektorer normalt fast ansatt, men enkelte store videregående har også rektor på åremål.

Assisterende rektor og undervisningsinspektør er en del av skoleledelsen, ofte sammen med avdelingsledere, mellomledere og andre med lederansvar på skolen. Alle i skolelederteamet har en rolle som skoleleder.

Skoleledere kan også ha undervisning som en del av sine arbeidsoppgaver. 

For ansettelse som skoleleder kreves høyere utdanning, for eksempel lærerutdanning eller pedagogisk utdanning. Tidligere har det ikke vært vanlig med formelle krav til lederutdanning for skoleledere, men de siste tiårene er dette blitt et krav i sterkere grad. I dag er det vanlig at skolelederen har høyere utdanning innen ledelse.

Flere kommuner og fylkeskommuner tilbyr tilrettelagte utdanningsløp for de som ønsker å utdanne seg til skoleleder i etterkant av pedagogisk utdanning. Disse utdanningene gis gjerne i samarbeid med private eller offentlige utdanningsinstitusjoner. Tilbudet kan variere fra kommune til kommune og fylke til fylke.

Opptakskrav
Opptakskravet for høyere utdanning er generell studiekompetanse. Opptakskrav til spesifikk skolelederutdanning varierer.

Etter- og videreutdanning
For skoleledere er etter- og videreutdanning innen organisasjon og ledelse svært relevant. Mange arbeidsplasser tilrettelegger for etterutdanning.

En skoleleder kan arbeide ved offentlige eller private skoler på alle nivåer.

Du må ha klare målsetninger om hva du ønsker å gjennomføre, og være i stand til å oppnå resultater. Skolelederen tilrettelegger strategier for å nå de målene som er satt, og evne til motivasjon og ledelse er nødvendig. Du må være flink til å kommunisere og få folk rundt deg til å trives.  Arbeid som skoleleder innebærer stor grad av samarbeid og evne til å fungere i team er derfor også en forutsetning.

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content