Dykker

Som dykker arbeider du under vann. I Norge deler vi yrkesdykking inn i to: innaskjærsdykking og dykking i Nordsjøen. Det er vanlig å spesialisere seg innen ett av disse områdene.

Som yrkesdykker finnes flere arbeidsmuligheter, som for eksempel:

  • håndverksyrker som for eksempel snekker, elektriker
  • ingeniør
  • fotograf
  • dykkerinstruktør
  • marin- og havforskning

I mange andre yrker er dykking en del av jobben. Dette gjelder yrker som mannskap på redningsskøytene, brannkonstabler og arkeologer

En del av arbeidstiden vil også foregå over vann. Gjennomsnittlig dykketid er på 200 timer i året. 

I dette yrket må du regne med en god del reising. For dykkere som jobber innen bygg- og anleggsbransjen kan antall reisedøgn komme opp i 250 i året. I Nordsjøen vil dette tallet være lavere.

Det finnes flere jobbmuligheter i Norge. Norske dykkere er ettertraktet arbeidskraft også i utlandet.

Det er en fordel å ha en fagutdanning og fagbrev innen for eksempel bygg og anlegg. Du kan ta tilleggsutdannelse som yrkesdykker. 

Flere folkehøgskoler, Høgskolen i Bergen og Norsk Yrkesdykkerskole tilbyr utdanning innen dykking. 

Oversikt over utdanningssteder

Opptakskrav

Du må være over 18 år for å ta dykkersertifikatet. I tillegg må du ha godkjent legeattest og bestå opptaksprøve

Mange dykkere jobber i Nordsjøen i olje- og gassindustrien, i bygg- og anleggsbransjen, ved oppdrettsanlegg eller ved arkeologiske funnsteder.

En yrkesdykker må like utfordringer og være selvstendig og nøyaktig. Du må være fleksibel og tilpasningsdyktig, og ha gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter. Du må takle å oppholde deg i trange rom med dårlig sikt.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no