Ortopediingeniør

Som ortopediingeniør lager og tilpasser du proteser, ortoser og andre ortopediske hjelpemidler til mennesker som enten mangler en kroppsdel eller trenger avlasting eller støtte til en kroppsdel. Ortopediingeniøren vurderer livssituasjon, funksjonsnedsettelse og helsetilstand til hver enkelt pasient for å finne ut hvilke hjelpemidler som passer best.

Ortopediingeniøren utvikler proteser som erstatter en tapt kroppsdel i bevegelsesorganene, og ortoser som erstatter eller gjenoppretter en tapt funksjon i en bevart kroppsdel.

Vanlige arbeidsoppgaver for ortopediingeniøren:

  • analysere og vurdere menneskers funksjonsevne og behov for ortopediske hjelpemidler
  • ta mål og avstøpninger og designe proteser, ortoser og ortopedisk fottøy
  • samarbeide med ortopediteknikeren om å lage hjelpemidlene
  • samarbeide med andre yrkesgrupper og pasienten selv for å komme fram til et best mulig resultat
  • kombinere kunnskap om sykdomslære, anatomi, biomekanikk og materiallære

Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med pasienten selv og andre fagpersoner som ortopediteknikere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og leger.

For å bli ortopediingeniør kreves en treårig bachelorgrad i ortopediingeniørfag. I Norge tilbys dette studiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Les mer om studiet

For å bli offentlig godkjent kreves to års turnustjeneste. Du må ta ett av årene i Norge, mens resten kan tas i utlandet.

Som ortopediingeniør jobber du i offentlige og private ortopeditekniske bedrifter, større sykehus eller som lærer ved ortopediingeniørutdanningen.

Ortopediingeniører jobber også i bedrifter som selger medisinsk og teknisk utstyr. Hjelpemiddelsentraler og funksjonshemmedes organisasjoner eller hjelpeorganisasjoner er aktuelle arbeidsplasser.

Som ortopediingeniør har du både teknisk og medisinsk kompetanse og interesse for å arbeide med rehabilitering av mennesker. Du må være kreativ, løsningsorientert og nøyaktig. Du bør du ha gode empatiske og kommunikative evner, siden jobben krever nært samarbeid med både pasienter og fagpersoner.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no